Zadnja sprememba: 1. 1. 2021

Uveljavljanje garancije

Za pomoč pri uveljavljanju garancije je potrebno poslati sporočilo na info@rehar.com. Vsi izdelki podjetja Kovinopasarstvo Rehar imajo 1 leto garancije. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom ponudnika.

Ponudnik je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim izdelkom. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema. Edini možen strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z uveljavljanjem garancije je strošek vračila.

Garancijski pogoji

Za izdelke daje proizvajalec 12 mesečni garancijski rok.

Proizvajalec jamči, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno funkcioniral, če se bo uporabnik ravnal po danih navodilih.

Proizvajalec jamči, da bo v garancijskem roku na svoje stroške zagotovil odpravo okvar in pomanjkljivosti na izdelku, v predpisanem roku.

Rok za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi znaša največ 45 dni od prejema pisne reklamacije.

Proizvajalec ni odgovoren za napake in poškodbe, ki so nastale pri transportu, priključitvijo in uporabo, ki so posledica nepravilnih postopkov, kot tudi ne za poškodbe, nastale zaradi nepravilne uporabe izdelka v nepriporočljive namene zaradi neupoštevanja navodil.

Prav tako proizvajalec ni odgovoren in ne bo upošteval garancijskega roka v primeru, če se ugotovi, da uporabnik ni ravnal kot dober gospodar, in ni upošteval navodil, če je bil izdelek spremenjen v svoji funkciji, servisiran s strani nepooblaščene osebe ali brez odgovora s proizvajalcem.

Ta garancijska izjava izključuje kakršnokoli povračilo škode zaradi škode proizvodnje in izpada dohodka zaradi neobratovanja naprave, ki je predmet te garancije.