Družbeno in okoljsko

V podjetju Rehar se zavedamo pomena družbene in okoljske odgovornosti. Svoja prizadevanja širimo tudi naprej. Naše stranke ozaveščamo glede čistoče zraka, odlaganja odsesavanega materiala in kako čimbolj poskrbeti, da je zrak v proizvodnih obratih čist in varen. Majhne spremembe, lahko vodijo v boljši jutri. Zato naredite korak v pravo prihodnost.